สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
???. ??.
ร้องเรียน
ระบบงาน
E-mail
ราคาน้ำมัน ปตท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท
9  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220

โทรศัพท์      0-2551 5000  โทรสาร   0-2551 5109

องค์ความรู้ปี 2553

- การให้ประชาชนร่วมสังเกตขั้นการก่อสร้างทาง

- ยุทธศาสตร์ 4S กับงานบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง

- การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างงานทาง

ประมาณการค่าใช้จ่ายขอยืมเครื่องจักร
    - รายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายขอยืมเครื่องจักร (download)
    - โปรแกรมประมาณการค่าใช้จ่ายขอยืมเครื่องจักร(download)

แผนและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 
- รายละเอียดแผนและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักร (download)
   - โปรแกรมแผนและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักร (dow
nload)

    

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุสื่อสาร(อ่านรายละเอียด)

- โปรแกรม DOR Gateway

- โปรแกรมติดต่อระหว่างเครื่อง TeamViewer

ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (download)

 ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ (download)