การประชุมคณะทำงานจำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รูปภาพ: 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร  ร่วมเป็นประธานในการประชุม คณะทำงานจำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องกลและสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 29, 2018 - 14:45