ตรวจรับ - ส่งมอบเครื่องจักร

รูปภาพ: 

ตรวจรับ – ส่งมอบเครื่องจักร

  ในวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ส่งมอบเครื่องจักรรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่น้อยกว่า 5 ตัน-เมตร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34QXXXT จำนวน 10 คัน ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท พร้อมอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบและผู้ควบคุมเครื่องจักร                    

 

 

วันที่: 
อังคาร, เมษายน 3, 2018 - 16:30