รถซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง

รูปภาพ: 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โดยกลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล ได้จัดฝึกอบรมการใช้รถซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง และ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ พร้อมส่งมอบ รถจำนวน 21 คัน

วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 4, 2018 - 13:45