ส่งมอบรถหัวลาก

รูปภาพ: 

"ส่งมอบรถหัวลาก" 
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โดยกลุ่มแผนงาน ฝึกอบรมการใช้รถและอุปกรณ์ บนรถหัวลากชานต่ำ พร้อมส่งมอบรถจำนวน 4 คัน ให้กับ สทช.ที่ 3 สทช.ที่ 9 สทช.ที่14 และสทช. ที่18 เพื่อนำไปใช้งานในพื้นที่ต่อไป ในวันที่ 19 มิถุนายน2561 เวลา09.30-12.30 น.

 
 
วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 19, 2018 - 14:00