ตรวจสอบโครงสร้างสะพานพระราม 3

รูปภาพ: 

ณ วันที่ 24-26 มิถุนายน 2561 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โดย กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถตรวจสะพาน เข้าร่วมตรวจสอบสภาพโครงสร้างสะพานพระราม 3 เพื่อประกอบการจัดทำแผนบำรุงรักษาใบปีงบประมาณ 2562

วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 2, 2018 - 13:45