กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

รูปภาพ: 

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความสามัคคี ร่วมกันทำความดีให้กับประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 120 คน ณ บริเวณสวนสาธารณะใต้ทางต่างระดับแยกสาลีโข (ถนนชัยพฤกษ์ตัดถนนราชพฤกษ์) จ.นนทบุรี

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 26, 2018 - 13:00