เข้าร่วมประชุม กสทช.เกี่ยวกับวิทยุคมนาคม

รูปภาพ: 
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อกา ปรับปรุงประกาศ กสทช.เกี่ยวกับวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ โซน C สโมสรทางหารบก ถนนวิภาวดี - รังสิต เวลา 09.30 - 12.00 น.

วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 1, 2018 - 19:00