ประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบการใช้วิทยุคมนาคม

รูปภาพ: 

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการใช้เครื่องวิทยูคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ กรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องกลและสื่อสาร เวลา 10.00 - 12.30 น.

วันที่: 
อังคาร, สิงหาคม 28, 2018 - 14:45