กิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผอ.กลุ่ม/ส่วน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลของชีวิต

 

วันที่: 
ศุกร์, เมษายน 19, 2019 - 10:00