เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ”

รูปภาพ: 

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักเครื่องกลและสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองลำผักชี
โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณคู-คลองลำผักชี ให้สะอาดและสวยงาม

วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019 - 15:30