ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

รูปภาพ: 
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ( 30 เม.ย. 2562) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ กรมทางหลวงชนบท โดยนายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาของกรมทางหลวงชนบท ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ทาสีรั้วและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบกรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 1, 2019 - 14:45